Wednesday, June 12, 2013

NO GÍYÉ ÉMGE:LA:SIN GÍTOMA

---Juwel Pe:gu
 
 Opu-omuné pédo:do
Jupu-jumula judagai asiné
Te:te-re:re:né do:nyido
Unte unte:la dorpagam dagai ayangé

Rago bankampé bandagai
Sí:sang kéréngé

No gíyé émge:la:sin gítoma

Ginmur po:lodok bo:bi-lo:li:né
Ésarí:ngémpé sargo:dagai
Ngai-ngasa:do nénganné ayang ésaré

Di:suppé batpakkang
Todír-toso:la adíé

Anpa:dagai amír arang lambédo
Kangkin lékor kornamko

No gíyé émge:la:sin gítoma.+++

No comments: