Friday, April 27, 2012

KUMPASUKUNAM

Ngo sé kumpa: do:jik sokki gíné Noveber 2011 dok ngok adnam "MISING OPÍNLO SOMUWANG PELE"émna adnam dém poriné takamém kumna lu:pasudungku-ngok édé adnamdo adgabla admangai.Édémpila édé adnamdé aromangai.Édémpila takamém lu:pa:dung édé adnamdém sekosin REFERENCE pé odokké translation lasin admapéka.Édém REFERENCE pé la:la alla atí ajéngko lenmílo ngo édém kapésin togésumaye.Mising opelo Somuwang émna pele ko kamang.Adi Somuwa émnapagdung.

Édébong.
-Bhaigeswar Pogag

No comments: