Tuesday, December 6, 2011

Am gadko arígdo oko kabaném kabduné!

            Bhaskar Pegu

Dité ruyik am gadko arígdo
Oko kabaném kabdun no
O ajona!
Runggok gogyar dung
Nokké kabaném tadla
Aín amésin kabmín dung
Tapyar tapyarra ,otir obirra

Éngun-étamap ka-ngak sul dung
Do:mír tok ka:nam aryi-arsan  do:nyi bísin!
Asin ayang doyingkoya!
Pa:lamanam aipé-mé:namdéya?
Lukíte ngom lékkauko!
Am gadko arígdo oko kabaném kabduné!

Sido am gadkoso
Ngomméi  gogsupa:do
Nok mé:bomsunam kabanau dém
Ngowwéi kabmínpé!
Dagne nokké jé:sar la:manam oi-ni:tomko asin ara:do?
O ajona!
Kíkíte ngom lékkauko!
Am gadko arígdo oko kabaném kabduné!


Déwoi miksém Obonori pé bidmoyobo !
Do:yingém imoyobo Jongki-Panoi pé
Lubipé oi-nok mé:bom sunam atérmé!
Kísar suto gompirokoi nok asin arang mé:namko
Mabipé ngo Sadiya tokké Burolipé!
O ajona!
Am gadko arígdo oko kabaném kabduné!

No comments: