Tuesday, November 3, 2009

Mishing Donyi:Poem by Mg.Bhisma Doley

Toya:la Du:yé

Nom toya:la du:to bojerungko
Yumé-kemmom
Dut:oném du:toném
Lottak appundé mímbírka:bong
Kinsoilígtomang
Kéra:pé Yí:lubkang nampon arré
Dé:tagsudung po:pír laoré
Kínniígéi la:tomang okolokké sardu:song
Nok asindé bo:bi-lo:lipé.

Silosin ngo to:yala dung nok légangé
Sarpad bilangku émna asin lottaso.
Nok légangé ngo yírkanammé amiké amiglo.
Su:pag éddíko toyala du:payédan?

Ngom sitoka émmílo sila:yé
Midpan sutok émmílo turrama:yé
Toyal dungko lambésok no gímanggom
Ngo toyatíla du:yé no gíyépé émna
Yummém-longém po:lolo dítaglo.

Mishing Renaissance appreciates the contribution by Mg.Bhisma Doley

No comments: